המקום הפנוי ליד ציונו של רבי שלמה מזוויעל זצ"ל – סיפור 24/12/2015

באישון לילה ובדרך פלא נמצא מקום קבורה בודד סמוך ונראה לציונו של רבי שלמה מזוויעל זצ"ל, שם טמנו את הרבנית חיה מילצקי, בתו של רבי שלום שבדרון זצ"ל.הרקע לסיפור נעוץ במעשה שהיה לפני 71 שנה. את העובדה סיפר בהספדו בעת ההלוויה בן דודה של המנוחה – הרב אברהם יוסף ליזרזוןשליט"א, ששמע את העובדה מפי רבי

חידות לפרשת ויחי 24/12/2015

שאלות: א. יעקב נולד ונפטר באותו תאריך בשנה, מהו? ב. אלו מאורעות עצובים אירעו ביום עשרה בטבת, כבר מימי האבות? ג.איזה דבר מאכל פוטר בברכתו את הפת?   תשובות: תשובה לחידה א. יעקב אבינו נולד ונפטר ביום א' דסוכות. תשובה לחידה ב. יום קבורתו של יעקב אבינו היה ב י' בטבת. ובו ביום נהרג חושים

הכוחות הנלחמים ביניהם בגוף האדם 24/12/2015

בן פורת עלי עין – את הסגולות הרוחניות הגנוזות בעיני האדם פוגשים אנו בברכות יעקב אבינו לבניו לפני הסתלקותו, שכולן התבססו על תכונותיהם הייחודיות של כל אחד מהשבטים. הוא ברך את יוסף: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין". והמשנה (זבחים) הורתה מפסוק זה הלכה מחודשת. כידוע, בזמן שהמקדש היה קיים בירושלים, קדשים קלים וכן

מהי הברכה האמיתית שאדם יכול לקבל? 24/12/2015

מהי ברכה? יעקב אבינו ממשיך, בחלק היומי של פרשת "ויחי", לברך את ילדיו. אבל חלקם לא מקבלים ברכה, אלא תוכחה. ראובן למשל, שומע מאבא שלו על מידת הבהילות והחיפזון שלו. שמעון ולוי שומעים ביקורת על האלימות שבה נקטו בעבר. איזו מין ברכות אלה? הרב שלמה וולבה מסביר שמדובר במעין טיפול. כי הברכה הכי גדולה שהאדם

ועשית עמדי חסד ואמת – סיפור 24/12/2015

"ועשית עמדי חסד ואמת" – חסד של 'אמת' – חסד שעושים עם המת,שאינו מצפה לתשלום גמול( רש"י). ר' ישראל מאיר בוירסקי ז"ל היה יהודי יקר שהתגורר בישיבת פוניבז' בבני ברק. ניצול שואה וגלמוד שחסה תחת כנפיו של הרב מפוניבז' זצ"ל. היה לו חדר בפנימיית הישיבה,ושם לן ומחדר האוכל היה ניזון.קשה לומר שהוא ישן הרבה לילות