הלכות 9 הימים 18/07/2015

א.שטיפת רצפה – אין איסור לשטוף רצפות בתשעת הימים, אבל אין לערוך ניקוי שאינו רגיל(הגר"נ קרליץ). יש הנוהגים להקל בזה רק בערב שבת חזון (שו"ת "שלמת חיים" תש' רי"ח). ב. תיקון בגדים ישנים, כגון: כפתור או איחוי קרע מותר (חזו"א) אך לקצר או להאריך שרוול בבגד ישן אסור.  ובכלל היתר זה – גם תיקון נעליים

חשיבות טיפוח הביטחון העצמי – סיפור 17/07/2015

רבי שלום, הסבא של הרבי משאץ, היה רב בעיירה שאץ, ובה התגורר רבי מאיר שפירא (מייסד הדף היומי)בילדותו. אביו של רבי מאיר שפירא בא לרב העיירה ואמר לו שיש לו בעיה עם הילד מאירק'ה. פה בעיירה הוא לא מתאים לחדרים כי הוא עולה עליהם, ולשלוח אותו לישיבה הוא אינו יכול מפני שהוא צעיר מדי, מה

10 מעלות של ארץ ישראל 17/07/2015

 ממעלות ארץ ישראל: א.הנולד בא"י או שבא לארץ בקטנותו ונתגדל בה, צריך להיזהר שלא תהיה ישיבתו בארץ כמצות אנשים מלומדה, אלא יכוון בישיבתו בארץ לקיים מצות "וישבתם בה". ב. כל היושב בא"י צריך להיות ירא שמים כפלי כפלים מהיושב בחו"ל, וידע כי בבית המלך הוא יושב (חרדים). ג. א"י נקראת ארץ חמדה שהיא חמדת השי"ת,

5 חידות לפרשת מסעי – עם תשובות 17/07/2015

 א. מי מהשבטים לא יצאו למלחמת מדין? ב. באיזה מקום היתה קבורת משה רבינו? ג.מאין היו מנסכים כל מ' שנה שעשו במדבר? ד. מי הוא זה שנדריו נדרים אבל אינו עובר על "בל יחל דברו"? ה. איך יכול להיות שבעל לא יכול להפר לאשתו ביום שומעו? ו.מתי יכול בעל להפר אף שלא מפר לה ביום

חובת ההוכחה של איש ציבור הנלמדת מהפרשה 17/07/2015

"והייתם נקים מה' ומישראל" – מצינו בתורה שתי מידות בהתנהגות האדם: התורה אמרה "והייתם נקיים מה' ומישראל" ואילו התנא בפרקי אבות אומר: "אל תהיה רשע בפני עצמך". היינו – מצד אחד נדרש האדם לצאת נקי וצדיק גם בעיני אחרים, ומאידך גיסא, די לו שהוא נקי בעיני עצמו. אלא בזמן שהאדם הוא איש ציבור, לא די