מנהל עסקים עם אברהם אבינו… 06/12/2016

לאחרונה פורסם כי מרבית העסקים הקטנים שנפתחים ,נסגרים בסופו של דבר. מומחים בכלכלה מסבירים כי הסיבה היא ,חוסר תכנון נכון של העסק. חשיבה ורצון לעסק ,עדיין זה לא הכול. יש צורך בהתנהלות נכונה. אם נרצה להבין את שורש הבעיה בעומקה,נוכל לראות מתוך פרשת השבוע. בפרשת השבוע מספרת לנו התורה על מות שרה אימנו. "ותמת שרה

האם האדם יכול לקבוע את עתידו? 06/12/2016

בהרבה מחקרים בעולם צצה ועולה שאלה מרכזית. באיזה שלב, או במילים אחרות,היכן הוא המקום שבו נוכל לשים את האצבע ולומר,כאן בנקודת הזמן הזו, נתקבע כיצד ניראה ולאן נגיע בשנים הבאות. זה לא סוד שלאדם יש הרבה יכולות. הוא יכול להיות הכל,ויכול להיות כלום. יכול להיות מוצלח ויכול להיות כשלון. בעיניינים כספיים,בהשכלה,בהורות ,בחברה,כמעט בכל תחום. אז

עד היכן מגיע מידת הביטחון 10/11/2016

בפרשת השבוע אומר הקב"ה לאברם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". בנים ושפע רב מבטיח לו הקב"ה באים יקיים את הציווי, ועדיין היה כאן נסיון.. והוא… וכך מסביר האור החיים הקדוש, כי הנסיון היה, שלא אמר לו הקב"ה לאן ללכת, צא לדרך,בלי לדעת לאן. בואו ונחשוב, אברם אבינו מכיר את בוראו.

תיקון העבירה על ידי מידותיו של האגם במצווה 03/11/2016

פרשת נח בפרשת השבוע אומר הקב"ה לנח, "עשה לך תבת עצי גופר…". רש"י במקום מעיר, מדוע היה צורך להטריחו בבנית התבה, וכי אין דרך אחרת להצילו? אלא כדי שיראוהו עוסק בה, וישאלו אותו מה זאת לך? והוא אומר להם עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם, אולי ישובו. א"כ,כל בנית התיבה היתה לצורך אנשי דור המבול ולא

בנייה או חורבן – בחירתו של האדם 03/11/2016

פרשת "נח" בפרשת השבוע מספרת לנו התורה,את סיפור המבול. "ויאמר אלוקים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". ממשיכה אח"כ התורה,ומרחיבה בסיפור המבול ובהצלתו של נח ומשפחתו אשר נמצאים בתוך התיבה. נתקדם ברשותכם לזמן יציאתו של נח מהתיבה. שם אומר הקב"ה לנח ולבניו ציוויים, לקראת חייהם בעולם