חידות לחג הסוכות 24/09/2015

חידות החג: א. היתכן שעל כל הסוכה מונח דבר הפוסל הסוכה, ובכל זאת הסוכה כשירה? ב. לפני האדם מונחים שני סטים של ד' מינים האחד מהודר ואילו האחר כשר לברכה בלבד. איך יתכן שיעדיף ליטול אפילו ביום הראשון דוקא את הסט הפחות מהודר? ג. היתכן שתהיה הסוכה פסולה, ותוכשר ע"י דיבור ללא מעשה? ד. לגבי

זמן שמחתנו-מצוות השמחה בחג 24/09/2015

   כתב הגר"א: מצות השמחה היא מהמצוות הקשות שביו"ט, כי בכל רגע ורגע חייב האדם להיות בשמחה במועד. והוא מצוה תמידית ובכל רגע שאדם שרוי בצער או בכעס הרי הוא מבטל מצות עשה דשמחה באותו רגע. והרב בענגיס זצ"ל אמר: כלשהו חמץ בפסח איסורו מדרבנן, וכלשהו עצבות וכעס ביו"ט הוא מדאורייתא. והחינוך מוסיף מי שאינו

סיפור לראש השנה-פתחו לי פתח 11/09/2015

סח רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: סיפר לי יהודי נכבד, מעשה מופלא שהתרחש בארה"ב. נסעתי לארה"ב לצורך עיסוקיי, ועיקר חנייתי היתה בעיר מיאמי השוכנת לחוף הים. בעיר זו, מספר האיש, מתגורר בן-דוד שלי, שלא ראיתיו מזה שנים רבות, ולמרות שידעתי שהוא רחוק מאוד משמירת תורה ומצוות, בכל זאת רציתי להפגש עמו ולהתוודע למצבו. התקשרתי אליו ושאלתי

"ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו"-כוחה של תפילה לאחר קיום מצווה 03/09/2015

"ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו וישמע ה' את קולנו" – "וישמע ה' את תפילתנו" לא נאמר כאן, כי אם "את קולנו". מכאן, אומר ה"חפץ חיים" (על התורה) שבעת צרה צריכים לצעוק בקול, והצעקה מתקבלת. ואף שלעתים ה' נענה לתפילה רק אחרי כמה ימים, ולפעמים אפילו לאחר כמה שנים, מכל מקום הצעקה בקול בוודאי מועילה. והעיקר,

"אשת יפת תואר"-מוסר השכל והתבוננות בת זמננו 28/08/2015

"יפת תואר" – התבוננות – למלחמה יצאו רק הצדיקים, אשר אין בהם חטא. ונצייר לעצמנו את המציאות בה אותו צדיק שיצא להילחם, כשראה אשה יפת תואר במלחמה – התירה לו התורה להביאה לביתו, עם כל התנאים הכתובים בפ' יפת תואר. וננסה לתאר לעצמנו: 'ראש כולל' או 'ראש ישיבה' ידוע בשכונה יצא למלחמה, והנה – סוף סוף חוזר הוא